ul. Stołeczna 14 B/23
15-879 Białystok
tel. +48 85 874 21 68
www.fontis.bialystok.pl
e-mail: fontisetfutura@gmail.com lub biuro@fontis.bialystok.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie środowisk zróżnicowanych pod względem etnicznym i kulturowym w procesie wszechstronnego rozwoju. Podejmowane działania mają prowadzić do kształtowania nowoczesnego europejskiego społeczeństwa, świadomego swojej tożsamości i korzeni, ale również otwartego na dialog międzykulturowy.

Polecamy:
Podlaski Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
www.wspolnota-polska.bialystok.pl